Last ned månedsbudsjett for 2013 her:

Slik får du stålkontroll på økonomien din

Slik får du stålkontroll på økonomien din

Ta kontroll. Første skritt til å ta kontroll over privatøkonomien er å vite hvor pengene blir av. Da er et budsjett et glimrende verktøy.

Det høres kanskje kjedelig ut, men det finnes ikke noen snarveier til mer penger. Ved å skaffe deg oversikt med et budsjett, har du mulighet å gjøre omprioriteringer på forskjellige budsjettposter og slippe å ligge på etterskudd med regninger.

Ekstra penger. Et budsjett gir deg ikke noen ekstra inntekter, men en mulighet å oppdage og tette pengesluk, slik du får ekstra penger over til det du virkelig ønsker å bruke penger på.

Med Dine Pengers månedsbudsjett i excelformat kan du planlegge for å få kontroll på din pengebruk i 2013. OBS! Dette er en gratistjeneste som Dine Penger ikke gir noen support på.

Slik fyller du ut budsjettet. Start med å legge inn opplysninger om antall familiemedlemmer under «Familieopplysninger».

Da vil forslag til forhådsutfylte utgifter til mat, klær og sko og en del annet bli regnet ut automatisk, uansett hvor mange dere er i husholdningen din.

Hvis du vil ha et bedre grunnlag, må du gå gjennom kvitteringer og kontoutskrifter for å tallfeste dine utgifter mer presist.

Etterpå kan du kan bruke knappene til venstre i regnearket for å navigere mellom de forskjellige delene (har du problemer med makroer, bruk faner nederst i regnearket).

Klikk på «Månedsbudsjett» og legg inn saldoen ved periodens begynnelse. Regnearket beregner saldoen månedlig deretter. Så er det bare å legge inn tallene som gjelder din økonomi.

Det er bare du selv som vet hvor store akkurat dine inntekter og låneutgifter, strømutgifter og andre utgifter er og når de har forfall, men ved å føre de opp i regnearket, vil du få en total oversikt. Her er eksempel på forfall for enktelte poster:

De fleste betaler på boliglånet hver måned, men dette varierer.

For tilbakebetaling av studielån i Lånekassen er det i utgangspunktet fire faste terminforfall:

15. februar
15. mai
15. august
15. november

NRK Lisensen (kringkastingsavgiften) er på 2.680,56 kroner inkludert mva i 2013. Dersom du er avgiftspliktig, må du betale 1340,28 kroner senest 31. januar og ytterligere 1340,28 kroner senest 31. juli.

Last ned: Dine Pengers månedsbudsjett

Legg til egne poster. Dersom du vil legge til andre utgifter enn de som er forhåndsutfylt i regnearket, kan du bruke felter som er merket «Egne poster» eller døpe om andre poster til det du ønsker.

Når du skal ta en utskrift, bruk utskriftsvalget i venstremenyen i månedsbudsjettet eller bruk fane «Utskrift». Da får du en penere utskrift.

Klarer du å følge budsjettet? Å lage et budsjett er bare halve jobben. Husk at du må følge opp budsjettet med faktiske tall og se om du klarer å følge budsjettet eller om budsjettet bør justeres.

Flere nettbanker tilbyr halvautomatiske budsjetter. Sjekk om din nettbank har det. Da slipper du å taste inn alt selv i budsjettet.