Bør du endre skattekortet ditt? Sjekk her:

Har du kjøpt bolig og fått mye i gjeld, eller skiftet jobb og fått høyere lønn? Da er det lurt å endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk.
Et skattekort forteller hvor mye arbeidsgivereren – eller den du får lønn av – skal trekke i skatt av lønnen eller pensjonen din.

Men det kan være mange grunner til at skattekortet ikke trekker riktig skatt.

Får du mindre renteutgifter må du trekke mer skatt
Forventer du å betale mindre i renteutgifter enn det skattekortet ditt er beregnet med, kan det være lurt å se om det er behov for å justere skattetrekket.

Lavere renteutgift betyr at du kan trekke fra mindre beløp i rentefradrag i selvangivelsen for 2012. Skatten øker med 28 prosent av rentenedgangen.

Eksempel:
Blir dine renteutgifter for eksempel 30 000 kroner lavere enn det som er lagt til grunn for skattekortet, risikerer du å få restskatt. 30 000 kr x 28% = 8 400 kr.

Blir dine renteinntekter høyere enn et som er lagt til grunn for skattekortet, risikerer du også å få restskatt.

Andre grunner til at du bør vurdere å endre skattekortet er dersom du…
… får endringer i gjeld.
… starter å jobbe
… får ytelser fra NAV
… slutter å jobbe og blir pensjonist
… får mer eller mindre lønn (gjelder ikke dersom du har tabellkort)
… slutter som selvstendig næringsdrivende og blir lønnstaker
… endrer skatteklasse

Ønsker du å trekke mer skatt?
Det enkleste å be arbeidsgiver trekke deg mer hver måned. Da trenger du ikke å endre skattekortet.

Før du endrer skattekortet bør du finne fram dokumentasjon på:
Lønn: Lønnslippen får du enten på papir eller elektronisk fra din arbeidsgiver.
Pensjon: Er du pensjonist trenger du dokumentasjon fra NAV eller fra den som betaler ut din pensjon.
Gjeld/formue: Dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Kilde: Skatteetaten.no