Regelendringer for utleie, fast eiendom

NARF har etter lang tids påvirkning fått gjennomslag for at frivillig registering for utleie av fast eiendom blir synlig i enhetsregisteret

NARF har fått følgende melding fra enhetsregisteret:

“Vi har besluttet å ta inn en ny opplysning i Enhetsregisteret, som vil vise når en enhet er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dette vil også være en opplysning som vil framgå av Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Arbeidet med å få gjort denne endringen vil vi gjøre i samarbeid med Merverdiavgiftsregisteret. Det er ennå for tidlig å angi et tidspunkt for når endringen vil være på plass.”

Det er ikke bestemt hva slags form opplysningene vil få. Man kan tenke seg et sanntidssystem eller et system som viser registreringshistorikk. NARF vil fortsette vår påvirkning i saken for å sikre et brukervennlig resultat.

Kilde: www.narf.no