Våre ansatte

Odd Magne Øverby
Jobbet som dataoperatør i System-Data AS i perioden 1984-1987.
Jobbet som regnskapsfører og dataansvarlig i A/S Regnskap i perioden 1987-2001.
Startet Øverby's Regnskapskontor AS i 2002.

Inger Lise Grønstad
Har mange års erfaring med økonomi/regnskap i Sparebanken NOR, Jiffy og NorgesGruppen.
Startet i Øverby's Regnskapskontor i 2005.E-post direkte til de ansatte:
Odd Magne odd.magne@overbysregnskap.no
Inger Lise inger.lise@overbysregnskap.no