Category: Informasjon

Forslag til statsbudsjett for 2017

SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG I STATSBUDSJETTET FOR 2017 Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag. 06.10.16  Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Lån fra aksjeselskap til aksjeeier

Regjeringen foreslår utbytteskatt på lån til personlig aksjonær Fra og med 7. oktober i år vil det bli lite aktuelt å ta opp nye lån fra eget selskap. Etter innføringen av aksjonærmodellen har omfanget...

Slik blir trinnskatten fra 2016

Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt er toppskatten historie. Men den forsvinner bare i navnet. Til gjengjeld skal det innføres en helt ny skatt: Trinnskatten. Hvorfor innføres den? Bakgrunnen for skatteendringen er forslaget om...

Statsbudsjettet 2016

– Regjeringen legger frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Vi satser på samferdsel, kunnskap og forskning for å ta Norge trygt gjennom omstillingen. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet for barn som...

Ikke lever selvangivelsen

Joda, du må nok levere selvangivelsen. Men ikke gjør det før du har sjekket disse postene: Det er nå mindre enn tre uker til selvangivelsen skal leveres inn. Ekspertene i Skattebetalerforeningen opplyser i denne...