Ikke lever selvangivelsen

skattefradrag-endringer+i+reisefradragetJoda, du må nok levere selvangivelsen. Men ikke gjør det før du har sjekket disse postene:

Det er nå mindre enn tre uker til selvangivelsen skal leveres inn.

Ekspertene i Skattebetalerforeningen opplyser i denne forbindelse om syv poster som ofte må endres av deg, enten fordi Skatteetaten har ført opp feil beløp, eller at det ikke står noe beløp der fra før.

Syv poster du må sjekke
Etatens presseansvarlig Anne Kirkhusmo ramser overfor foreningen opp postene som ble mest endret i fjor.

 • 2.8/3.2.9 Reisefradrag
 • 3.1 Renter av gjeld
 • 8.1 Gjeld
 • 2.5 Bil o.l
 • 1.1/3.1.2 Renteinntekter mv
 • 1.1 Bankinnskudd
 • 2.10 Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)

At disse postene endres mye, henger sammen med at Skatteetaten faktisk ikke vet alt om deg, for eksempel dine reisevaner til og fra jobb.

Noen poster kan også fordeles mellom ektefeller og – til en viss grad – samboere.

Syv poster til – og en «gyllen» regel
Videre trekker Skattebetalerforeningen frem ytterligere syv poster du gjør lurt i å sjekke.

 • Private lån eller fordringer
 • Skattepliktige utleieinntekter
 • Formue eller inntekt i utlandet
 • Endring av skatteklasse
 • Privat dagmamma
 • Sykdomsfradrag
 • Kjøp eller salg av bolig

Til slutt minner foreningen om sin «gylne» regel om å bruke post 5.0 for tilleggsopplysninger hvis du er i tvil om du har krav på et fradrag.

I så fall må du også forklare hvorfor du krever fradraget.

Kilde: Hegnar.no