Author: oddmagneoverby

Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017

Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017

Minstelønnssatsene gjelder næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.   Du finner de nye minstelønnssatsene på Arbeidstilsynets side for minstelønnssatser.   Næringene som har slike minstesatser er disse: Byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid) Elektro Skips-...

Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten. Byggenæringens personallister er hjemlet i byggherreforskriften § 15, og omtales der som oversiktslister. Kravene er ikke...

En motvekt mot programvaretilbydere som sier at det er enkelt

En motvekt mot programvaretilbydere som sier at det er enkelt

  Det er en del tilbydere av programvare som reklamerer med at det er så enkelt å føre regnskapet sitt selv (med deres dataprogram selvfølgelig).  Her har Skatteetaten laget et enkelt skjema der du...

Forslag til statsbudsjett for 2017

SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG I STATSBUDSJETTET FOR 2017 Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag. 06.10.16  Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge