Skattegrep du kan gjøre før årsskiftet

BSU – Boligsparing for ungdom

Er du under 34 år kan du spare inntil 25.000 kroner i året i BSU. Sparebeløpet gir deg rett til 20% skattefradrag, dvs at du kan få igjen inntil 5.000 kroner i form av redusert skatt. For å få nytte av skattereduksjonen, må du imidlertid ha inntekt/formue som gjør at du skattlegges for 5.000 kroner  –  du får altså ikke igjen mer enn du skulle ha betalt i skatt på dine øvrige disposisjoner.