Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.

Det nye fra 1. juli er at byggenæringens oversiktslister må føres elektronisk, og personale på bygge- eller anleggsplassen skal foruten navn og fødselsnummer registreres med HMS-kortnummer.

Innholdskrav

Oversiktslisten skal føres av byggherren, og inneholde følgende informasjon:

  • navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.

Elektronisk format

Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i. En enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel-format kan være tilstrekkelig hvis oversiktslisten har de opplysninger som kreves. Oversiktslisten må også være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll etter og den må være tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Les mer om endringene hos Arbeidstilsynet.

Nærmere om hvem som omfattes og andre krav finner du i byggherreforskriften.

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge, 20.06.2017