Forslag til statsbudsjett for 2017

statsbudsjettet

SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG I STATSBUDSJETTET FOR 2017

Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag.