Store renteforskjeller

Kutt rentaKilde: Finansportalen via NRK Hedmark og Oppland.

Det er svært store forskjeller på rentene hos bankene i Hedmark og Oppland.
Sparebank 1 Lom og Skjåk er blant landets billigste, mens Vang sparebank i Valdres har en av de høyeste rentene på ordinært boliglån.

For et gjennomsnittlig boliglån på 1,5 millioner til 75 prosent av boligverdien, tar Vang sparebank hele 4,85 prosent i ordinær rente.

Bare noen få banker i Norge er dyrere. Kundene i Vang sparebank betaler 31.000 kroner mer i renter – i året – enn kundene til den billigste banken, Statens Pensjonskasse.

– Det er ikke artig, er kommentaren til banksjefen i Vang sparebank, Arnfinn Kvam. Han sier banken nå vil vurdere rentenedsettelse på ordinær rente.

Sjekk Finansportalen
På www.finansportalen.no finner du prisene til alle landets banker. Der kan du kan få opp rentesatsene på alle mulige forskjellige lån – avhengig av blant annet din alder, lånets prioritet og om du velger å være helkunde.

Også Vang sparebank har en egen rente for helkunder, som de kaller «ubekymra» rente. Den er lavere enn den ordinære.

Men redaktør Elisabeth Realfsen i Finansportalen advarer mot å bli helkunde.
– Ikke bind deg til å være helkunde. Velg den beste banken for boliglånsrenta, og gjerne en annen bank for andre banktjenester, sier Realfsen til NRK Hedmark og Oppland.

Dessuten er det viktig å prute, spesielt på bankrenter. Bankenes prislister bør sees på som veiledende. Noen tideler lavere eller høyere rente får store utslag på boliglån og større bankinnskudd.

Lom og Skjåk lavest
En annen liten bank i Hedmark og Oppland, Sparebank 1 Lom og Skjåk, har landets tredje laveste boliglånsrente. Deres laveste rente er på 3,35 prosent.
Det er banksjef Arne Henning Falkenhaug godt fornøyd med.

– Det er veldig viktig for oss å få tak i nye kunder, spesielt ungdom, og da må vi ha konkurransedyktige vilkår, sier Falkenhaug.