Ulovlig å leie tjenester fra renholdsbedrift som ikke er godkjent

VASKEHJELPGodkjenningsordningen for renholdsbedrifter trådte ikraft 1.september 2012. Den sier at det er straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Fra 1.desember 2012 må alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester, sjekke om firmaet som leies inn for vaskeoppdrag er oppført i renholdsregisteret.
Sjekk renholdsregisteret her: arbeidstilsynet.no.