Skal du kjøpe ny traktor eller annet utstyr?

traktorDu får 10% ekstra startavskrivning dersom du kjøper utstyr før årsskiftet.

Dette gjelder utstyr i saldogruppe D (personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mm).