Aksjonærlån blir mindre gunstig fra 2015

aksjonærlånNår en aksjeeier låner penger fra eget aksjeselskap, skal rentene og øvrige vilkår være markedsmessige. Er lånet rentefritt eller lavere enn markedsrentene, vil fordelen kunne anses som¨en skattepliktig utdeling.

Til nå har ligningsmyndighetene benyttet normrenten for rimelige lån til ansatte som innslagspunkt for beregning av skattefordelen. Fra 2015 skal man benytte den renten og de vilkår som låntakeren ville ha måttet betale uten at det forelå et interessefellesskap.

Normrenten ved rimelige lån til ansatte uten eierinteresse vil fortsatt bestå.

Der aksjeeier også er ansatt i sitt eget selskap, kan det oppstå en problemstilling knyttet til om lånet er gitt i egenskap av ansatt eller aksjeeier.