Redusert oppbevaringstid

Regjeringen går inn for å redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale til fem år. Dette er en god dag for landets små og store bedrifter og en etterlengtet seier for forenkling, sier adm.dir. Sandra Riise i NARF.

NARF har tidligere beregnet seg frem til at forenklingen vil gi en besparelse på rundt 260 millioner kroner i året fordelt på minst 350.000 oppbevaringspliktige.

– Vi er svært glad for at Regjeringen nå gir denne håndsrekningen til næringslivet og viser at forenklingsmålet tas på alvor, sier Riise. – NARF har jobbet for denne saken gjennom mange år, fordi vi mener redusert oppbevaringstid er riktig i et kost nytte perspektiv og fordi det faller naturlig med utviklingen for øvrig. Alt rundt oss går mye hurtigere enn den gang ti års fristen ble innført, og det bør også denne regelen gjenspeile, mener Riise som heller ikke tror at endringen vil svekke kontrollen overfor næringslivet. Snarere tvert i mot. – NARF er som skatteetaten og andre offentlige kontrollinstanser opptatt av å ha et kontrollsystem som virker. Det som etter vår vurdering er viktig er å øke kontrollfrekvensen på ferskvare, ikke gammel historikk, avslutter Riise.

I følge Regjeringens pressemelding vil lovforslaget om redusert oppbevaringstid bli lagt frem i løpet av høsten. Det varsles ellers at det vil være nødvendig med konsekvensjusteringer i en del tilstøtende regelverk som bygger på at minstekravet til oppbevaringstid er 10 år, og områdene der det erfaringsmessig er størst behov for eldre dokumentasjon vil bli gjennomgått for å vurdere om det er behov for avbøtende tiltak.