Nye regler om inndrivelses-kompensasjon

Nye regler gir kreditor rett til å kreve kr 300 i inndrivelseskompensasjon dersom regningen ikke betales ved forfall.

Det er norsk lovs harmonisering med EU-regler som er årsaken til at nye regler om inndrivelseskompensasjon nå er innført. Reglene er innført fra 1. juli og er hjemlet i forsinkelsesrenteforskriften § 3a.

I henhold til forskriften vil forsinket betaling som utløser rett til å kreve forsinkelsesrente også gi rett til å kreve kr 300 i inndrivelseskompensasjon. Det er selvsagt frivilling om inndrivelseskompensasjon skal ilegges eller ikke. Men, i praksis vil en leverandør som sender en faktura på kr 59 som ikke betales ved forfall kunne kreve kr 300 i inndrivelseskompensasjon. I tillegg til inndrivelseskompensasjonen på kr 300 kan leverandøren kreve forsinkelsesrente, og dersom fakturaen forblir ubetalt, kan skyldner også påregne og måtte betale inkassogebyrer og salærer. Merk imidlertid at dersom inndrivelseskompensasjon er krevet, skal kompensasjonsgebyret komme til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader. Dette innebærer at kreditor ikke både kan kreve inndrivelseskompensasjon etter inkassoloven og etter forsinkelsesloven for den samme utgiften.

Inndrivelseskompensasjon kan først kreves for krav som har forfalt etter 15. mars 2013. Merk også at kompensasjonsretten kun gjelder overfor næringsdrivende og ikke i forbrukerforhold.