Skattelistene legges ut 17.oktober

SkattelisteneFra 17.oktober kan du se hvem som har søkt på deg

Fra og med inntektsåret 2013 har Stortinget besluttet at det skal logges hvem som søker i skattelistene.

Det betyr at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene er det en egen fane hvor du får statistikk over hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt.

Det blir innført 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene.

Som tidligere kan du kan se på likningsopplysninger for inntil 500 personer pr måned.

Slutt på søk via nettaviser

Det ble fra 2011 slutt på søk i skattelister via nettaviser. Det er Stortinget som har bestemt denne innstrammingen. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Skattedirektoratet kan imidlertid ikke pålegge pressen å fjerne tidligere års skattelister. Kvaliteten på disse listene vil nødvendigvis bli dårligere jo eldre disse blir.

Pressen får fortsatt utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. Pressen forplikter seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på Internett eller gis til andre. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere ”topp-lister”.

Kilde:  Skatteetaten