Vi er her for deg Blog

Forslag til statsbudsjett for 2017

SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG I STATSBUDSJETTET FOR 2017 Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag. 06.10.16  Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge