Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale

makuleringFra 1.januar 2015 er minstekravet til oppbevaring av primærdokumentasjon redusert til 5 år etter regnskapsårets slutt.

Overgangsreglene som ble fastsatt fra 1. februar 2014, og som medførte at det meste av regnskapsmaterialet inntil videre fortsatt måtte oppbevares i ti år, ble samtidig opphevet.

Men en del unntak er det fortsatt:

– Kjøpsdokumentasjon ifbm eiendom som er kapitalvare etter justeringsreglene.

– Prosjektregnskap med alt av dokumentasjon ifbm dette.

– Tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.

For utfyllende oversikt over regelverket: klikk her.