Historiens siste skattekort på papir

Skattekort creative commonPressemelding Skattedirektoratet 17.12.2012

Skatteetaten sender i disse dager ut over 3,7 millioner skattekort for inntektsåret 2013. Det som er spesielt i år er at dette er siste gang skattekortene sendes ut. Fra 2014 innføres elektronisk skattekort.

I år som tidligere må alle levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Men dette er siste gangen.

Elektronisk skattekort fra 2014
Fra inntektsåret 2014 innføres elektronisk skattekort. Med den nye ordningen henter arbeidsgiver skattekortet direkte fra Skatteetaten. Det blir enklere både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

– Ordningen med elektronisk skattekort blir helt klart en forenkling for arbeidstakerne ved at de ikke lenger trenger å levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Men for deg som arbeidstaker gjelder dette først fra neste år, sier avdelingsdirektør i Innovasjons- og utviklingsavdelingen, Lucie Aunan.

2013 blir et frivillig overgangsår for arbeidsgivere. Alle arbeidsgivere som ønsker det, og har et lønnssystem som er tilpasset den nye elektroniske tjenesten, kan delta i prøveordningen med elektronisk skattekort. Fra 2014 blir elektronisk skattekort obligatorisk for alle. Da blir arbeidsgiver pliktig til å innhente skattekort elektronisk for sine ansatte.

Sjekk opplysningene
For å få mest mulig korrekt skattetrekk i 2013, er det viktig at alle sjekker opplysningene som Skatteetaten har lagt til grunn for å beregne skattetrekket.

– Vi anbefaler at alle kontrollerer om beløpene for inntekt, fradrag, formue og renter stemmer med det du selv regner med at dine inntekter og utgifter vil bli i 2013. Hvis beløpene er feil risikerer du å bli trukket for mye eller for lite i skatt gjennom året, sier Lucie Aunan.

Du kan enkelt søke om endring av skattekortet på skatteetaten.no/skort.

Særfradrag for enslige forsørgere
Fra 1. janaur 2013 avvikles skatteklasse 2 for enslige forsørgere. Det innføres i stedet et nytt særfradrag for enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Særfradraget gis f.o.m den måneden skattyter mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9.

Ved å innføre særfradrag for enslige forsørgere samordnes reglene for skattefordel med retten til utvidet barnetrygd. Endringen medfører for de fleste liten eller ingen skattemessig forskjell.